Togkonkurranse
Togkonkurranse
Meny

Velkommen

Velkommen til Togkonkurranse.no; hjemmesiden til konkurranseutsettingen av persontransport på det norske jernbanenettet.

Jernbanereformen og konkurranseutsettingen er organisert som et prosjekt under Samferdselsdepartementet. Prosjektet skal forberede konkurranseutsettingen. Fra 01.01.2017 vil Jernbanedirektoratet overta ansvaret for gjennomføring av konkurranseutsettingen.

Togkonkurranse.no vil være stedet der togselskapene kommuniserer med myndighetene om deltakelse i konkurransen.

 

Prekvalifisering

Togselskaper som ønsker å delta i konkurransene på det norske jernbanenettet må være prekvalifisert for å kunne motta forespørselen. Togselskapene kan søke om å bli kvalifisert via dette nettstedet.

Søk om prekvalifisering

(Videoklipp fra NSB og NRK.)

Aktuelle konkurranser

To trafikkpakker legges ut i 2017, trafikkpakke Sør og trafikkpakke Nord.

Strekninger med togkonkurranse

Trafikkpakke 1 Sør

Trafikkpakke Sør består av tre togprodukter:

Trafikkpakke 2 Nord

Trafikkpakke Nord består av sju togprodukter: